Hotline: 0966868001

Trái cây gọt sẵn Văn phòng - Tea break - Party - Sự kiện

Trái cây gọt sẵn Văn phòng - Tea break - Party - Sự kiện

Trái cây gọt sẵn Văn phòng - Tea break - Party - Sự kiện

Đĩa VIP 3

450,000 VNĐ 405,000 VNĐ

Đĩa 3

Hết Hàng

Đĩa 7

310,000 VNĐ 279,000 VNĐ

Đĩa 8

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ

Đĩa 5

350,000 VNĐ 315,000 VNĐ

Đĩa 4

420,000 VNĐ 378,000 VNĐ

Đĩa VIP 2

470,000 VNĐ 423,000 VNĐ

Đĩa VIP 1

485,000 VNĐ 436,500 VNĐ

Đĩa 2

425,000 VNĐ 382,500 VNĐ

Đĩa 1

425,000 VNĐ 382,500 VNĐ

Đĩa 9

295,000 VNĐ 265,500 VNĐ

Đĩa 6

315,000 VNĐ 283,500 VNĐ