Hotline: 0966868001
Abc

Giỏ Hoa Quả D 750

750,000 VNĐ/Giỏ

Tình Trạng : Còn Hàng

Chọn gói:


Thông tin cần thiết


Thông tin sản phẩm

Thành phần: 
- Lê Hàn: 1 quả
- Táo: 3 quả
- Cam Úc: 2 quả
- Bưỏi da xanh:  quả
- Xoài: 3 quả
- Nho Mỹ: 1 chùm


Sản Phẩm Khác